หัวข้อเมนู


ชื่อพระ : หลวงพ่อผาง
รายละเอียด : ปี12
ราคาบูชา : สอบถาม

ชื่อพระ : พระคงไฟรีพินาศ
รายละเอียด : วัดพันอ้น
เชียงใหม่
(หายาก)
ราคาบูชา : สอบถาม


ชื่อพระ : ครูบาผาผ่า
รายละเอียด : รุ่น๑ ปี๑๗ 
วัดผาผ่า
ราคาบูชา : 9,999

ชื่อพระ : หลวงพ่อเกษม
รายละเอียด : ปี๓๐ ลาภผลพูนทวี
ราคาบูชา : 8,900

ชื่อพระ : หลวงพ่อแต้ม
รายละเอียด : เสาร์๕ วัดพระ
ลอย สุพรรณบุรี
ราคาบูชา : 5,900


ชื่อพระ : หลวงปู่แหวน
รายละเอียด : รุ่นถิ่นกำเนิด
๒๔๓๒
ราคาบูชา : 10,000
ชื่อพระ : ไฟรีพินาศ ฤาษีลิงดำ
รายละเอียด :กะไล่ทอง
ราคาบูชา : สอบถาม

ชื่อพระ : หลวงพ่อสมชาย
รายละเอียด : วัดบึงสัมพันธ์
ราคาบูชา : 9,000

ชื่อพระ : ครูบาคำแสน
รายละเอียด : รุ่นพิเศษ ปี19
ราคาบูชา : 5,500
ชื่อพระ : หลวงปู่คง
รายละเอียด : วัดตะคร้อ 
นครราชสีมา(หายาก)
ราคาบูชา : สอบถาม

ชื่อพระ : วัดเขาถ่ำเสือ
รายละเอียด : อู่ทอง สุพรรณบุรี
ราคาบูชา : 7,500

ชื่อพระ : ครูบาศรีวิชัย
รายละเอียด : วัดพันอ้น ปี13
ราคาบูชา : 12,000ชื่อพระ : หลวงปู่แหวน
รายละเอียด : รุ่น มหาลาภ ๒๑
ราคาบูชา : 9,000

ชื่อพระ :  พระครูจรัส
รายละเอียด : รุ่น๒ รุ่นเสาร์๕
ราคาบูชา : 7,900
ชื่อพระ : เจ้าแม่โพสพ
รายละเอียด : ปี35 
วัดอบาลโย
ราคาบูชา : สอบถาม


ชื่อพระ : ร.5
รายละเอียด : เหรียญ หลังครุฑ
ปี36
ราคาบูชา : 5500

ชื่อพระ : หลวงพ่อคูณ
รายละเอียด : รุ่น เสาร์๕
ราคาบูชา : 7,000

ชื่อพระ : ครูบาศรีวิชัย
รายละเอียด : เนื้อทองแดง 
ดอยสุเทพ
ราคาบูชา : 11,000


ชื่อพระ : สมเด็จโต
รายละเอียด :ปี21 พระเจ้าแผ่น
ดินสร้าง
ราคาบูชา : สอบถาม


ชื่อพระ : ครูบาผัด
รายละเอียด : วัดศรีดอนมูล
ราคาบูชา : บูชาแล้ว
ชื่อพระ : หลวงพ่อทอง
รายละเอียด : เนื้อนวะ วัดบางละมุด
 สภาพ98%
ราคาบูชา : สอบถาม
ชื่อพระ : หลวงพ่อคูณ
รายละเอียด : ทองแดงรมดำ
ราคาบูชา : 8,800

ชื่อพระ : หลวงพ่อเกษม
รายละเอียด : 12 สค 17
ราคาบูชา : 11,000

ชื่อพระ : ราหู หลังยันต์
รายละเอียด : เหรียญ 
วัดอุทุมพร
ราคาบูชา : 399ชื่อพระ : พระครูญาณวิลาศ
(แดง)
รายละเอียด : ปี2503
ราคาบูชา : สอบถาม

ชื่อพระ : หลวงพ่อบุญเย็น
รายละเอียด : อ.ฝาง เชียงใหม่
ราคาบูชา : 2,500


ชื่อพระ : หลวงพ่อศีรสรรเพชร
รายละเอียด : วัดพระธาตุพระ
ลอ
ราคาบูชา : 2,500
ชื่อพระ : พระบรมธาตุ
รายละเอียด : เหรียญ หริภุญชัย
ลำพูน
ราคาบูชา : สอบถาม

ชื่อพระ : หลวงพ่อแพ
รายละเอียด : เนื้อกะไล่เงิน
 ปี18 สิงห์บุรี
ราคาบูชา : 8,900

ชื่อพระ : หลวงพ่อแหวน
รายละเอียด : รุ่น สุดท้าย ปี15
ราคาบูชา : 7,000


ชื่อพระ : ร.6
รายละเอียด : เหรียญ1บาท
ช้างสามเศียรมงกุฎ
ราคาบูชา : สอบถาม

ชื่อพระ : เหรียญ ร.9
รายละเอียด : เหรียญ20 6 รอบ
ราคาบูชา : 9,999

ชื่อพระ : หลวงปู่สิม
รายละเอียด : รุ่นสร้างพระเจดีย์
ราคาบูชา : 12,000

ชื่อพระ : เหรียญ 25 พุทธศตวรรษ
รายละเอียด : 
เนื้อชินเงิน ปี2500 
ราคาบูชา : สอบถาม
ชื่อพระ : พระลีลา ใบมะขาม
รายละเอียด : เนื้อทองแดง
ราคาบูชา : 12,000


พระเหรียญ